סרטוני הדרכה לאדניות  כדים ומיכלי שתילה 
 

אדנית "רוטו" מלבני 70
 

אדנית "רוטו" מלבני צר גבוה
 

אדנית "רוטו" ריבועי 45
 

עציץ "רוטו" רקפת
 

אדנית "רוטו" מלבני 60
 

אדנית "רוטו" מלבני 80
 

אדנית "רוטו" מלבני גדול גבוה
 

אדנית "רוטו" ריבועי 60
 

קערת "רוטו" רקפת