Acerca de

אייקון נגישות

הצהרת נגישות

!תודה שאתם כאן נוכחותכם חשובה לי ממש

. המטרה להעניק חווית גלישה איכותית לכל המשתמשים

אתר אדניה מונגש והותאם לחלוטין לכל העזרים הטכנולוגים המוכרים חוץ מגורם שלישי בהם 

.משתמש גולשים בעלי מוגבלות קבועות או זמנית 

 ,בכל מקרה בו נתקלתם באי התאמה אנא פנו אלי כדי שאוכל לתקן את הטעות תיקון 

  .לשפר את האתר ולהתאימו לשימושכם 

. במשתלה במושב יש שתי חניות נכים וכל המתחם מפלס אחד 

רכז נגישות - ניתן לפנות אלי בכל עת בכל אמצעי התקשורת המקובלים 

שניר קדרנל 

0505429425

snir.cadranel@gmail.com 

 

הצהרת נגישות